thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử

Photo of author

By Lisa chen

nội dung

sức đề kháng kéo lên và kéo xuống là gì?

điện trở lên hoạt động như thế nào?

chức năng của điện trở lên và điện trở xuống

làm thế nào để tính toán các giá trị điều khiển kéo lên và kéo xuống

sự khác biệt giữa điện trở lên và điện trở xuống là gì?

đầu vào kỹ thuật số arduino

các ứng dụng điển hình cho việc kéo lên và kéo xuống

điện trở lên và điện trở xuống

tóm tắt

sức đề kháng kéo lên và kéo xuống là gì?

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_1

bảng mạch điện trở lên

bảng mạch điện trở xuống

điện trở lên hoạt động như thế nào?

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_2

nối với một điện khức tăng lên trên một con chíp điện tử

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_3

bảng mạch phân tách

chức năng của điện trở lên và điện trở xuống

bằng cách cải thiện sự ổn định của mạch điện để tránh sự cố

Các bộ điều khiển EPROM

để tăng khả năng tải của chân đầu ra

làm thế nào để tính toán các giá trị điều khiển kéo lên và kéo xuống

tính toán giá trị thực tế của điện trở

tính toán giá trị thực tế của điện trở

sự khác biệt giữa điện trở lên và điện trở xuống là gì?

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_4

đầu vào kỹ thuật số arduino

bảng arduino

Bộ vi điều khiển Arduino Uno R3

Arduino IDE

bảng thử nghiệm

bật công tắc hay nút bấm

hai dây điện

Cấu hình phần cứng

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_5

kiểm tra cấu hình arduino uno của bạn

Cấu hình phần mềm

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_6

các ứng dụng điển hình cho việc kéo lên và kéo xuống

thả lên và thả xuống: các cấu phần hợp lệch đúng cho các thiết bị điện tử_7

điện trở

điện trở lên và điện trở xuống

Khi sử dụng một nguồn điện hạn chế (như pin), chấn cứng phải có một giá trị chấp cứng cao hơn (10K đến 100K) để giảm thiểu dòng điện rò rỉ.

từ khả năng hấp thụ của con chíp, giá trị điện trở nên cao.

nếu bạn xây dựng một mạch điện cao, việc tăng cường chống có thể làm phẳng các cạnh.

nếu bạn cần đủ dòng điện, hãy sử dụng một dòng điện cứng thấp (1 k đến 10 k). Như đã đề cập trước đây, đây là phạm vi thường được khuyến khích, vì vậy các giá trị cao hơn (10k đến 100k) nên chỉ được dùng khi có lý do cụ thể để sử dụng điện trở cao.

tóm tắt