ProtelPCB: các khái niệm cơ bản về định nghĩa, các thuộc tính và lợi ích

Photo of author

By Lisa chen

nội dung

Protel PCB là gì?

Protel PCB dùng để làm gì?

Protel PCB có đặc điểm gì?

Protel PCB có lợi thế gì?

quy trình thiết kế của protel pcb như thế nào?

làm thế nào để tránh các lỗi thường gặp trong thiết kế protel?

Làm thế nào để chuyển đổi PCB Protel thành PCB Gerber file?

làm thế nào để mở tập tin protel trong altium?

kết luận

Protel PCB là gì?

Protel PCB dùng để làm gì?

Nhà thiết kế Altium

Protel PCB có đặc điểm gì?

các công cụ đường dẫn và đặt nâng cao

(bộ phận điện tử)

các tiện ích và tính năng được cải tiến

giao diện đồng nhất

hiển thị 3 chiều

(Các hình minh họa PCB 3D)

các ví dụ về sử dụng tương tác của khách hàng

Protel PCB có lợi thế gì?

(Chip bảng PCB điện)

quy trình thiết kế của protel pcb như thế nào?

kiểm tra các quy tắc thiết kế nền (drc),

lvs (bố trí và sơ đồ trình bày)

LVL (bố trí và bố trí)

ký sinh trùng chiết xuất,

nhiệt và phân tích căng thẳng; và

Thử nghiệm.

làm thế nào để tránh các lỗi thường gặp trong thiết kế protel?

ProtelPCB: các khái niệm cơ bản về định nghĩa, các thuộc tính và lợi ích_1

một hàng các lỗ trống được sử dụng như một vùng phủ đầu nối chân

Làm thế nào để chuyển đổi PCB Protel thành PCB Gerber file?

Trước tiên, mở thiết kế PCB của bạn trên phần mềm ProtelPCB và sau đó kiểm tra tính nguyên vẹn của tệp.

Sau đó, đi đến menu File và chọn tùy chọn New.

thứ ba, trên trang new document, chọn các tùy chọn mặc định.

Sau đó, chọn Gerber (Tạo tệp Gerber) và nhấp vào Next trên trang thuật sĩ Output.

ProtelPCB: các khái niệm cơ bản về định nghĩa, các thuộc tính và lợi ích_2

tập tin định dạng gerber

đặt tên cho tệp của bạn và chọn các tùy chọn mặc định cho hai trang tiếp theo.

Khi bạn vào menu Drawing Layer, chọn tùy chọn Use With

bạn cũng có thể đặt các tùy chọn mặc định cho ba trang sau.

bạn đi tới trang cuối cùng và bấm vào tùy chọn finish. ở đây bạn sẽ hoàn thành tất cả các tập tin gerber ngoại trừ tập tin khoan.

Tiếp theo, theo các bước của trang CAM để chèn chỗ nắm nằm trống, và sau đó là các tùy chọn 0 đầu.

Nếu bạn nhấn F9, tất cả các tệp CAM trở thành tệp xuất.

Cuối cùng, bấm chuột trái vào CAM của PCB, sau đó bấm chuột phải vào nó để xuất tệp Gerber vào thư mục của bạn. xác định các tùy chọn xuất và di chuyển tệp tới một cặp cụ thể mà có thể được xem trên website gerber viewer trực tuyến.

làm thế nào để mở tập tin protel trong altium?

kết luận