mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển

Photo of author

By Lisa chen

nội dung

Cái cần điều khiển là gì?

Mô tả Pin

mô-đun điều khiển ngón cái 2 trục làm việc như thế nào?

mô phỏng cần điều khiển và giao diện arduino

mô phỏng cần thay thế

mô phỏng các vấn đề cần điều khiển

tóm tắt

Cái cần điều khiển là gì?

mô-đun điều khiển cho dự án arduino

Mô tả Pin

cung cấp +5 v điện áp và điểm đầu nối cho thanh điều khiển

các điều khiển nguồn điện của mô-đun. với điện áp đầu ra mô phỏng vcc được cung cấp 0 volt dựa trên di chuyển của khung theo hướng x (trục)

điện áp tương xứng với trục y. Cung cấp 0 với điện áp đầu ra mô phỏng VCC dựa trên di chuyển của khung theo hướng Y (trục).

chỉ có một nút trình bày

Một khi bạn không ấn công tắc, nó sẽ được kết nối với VCC thông qua một điện trở. và khi bạn ấn công tắc, nó sẽ hoạt động.

mô-đun điều khiển ngón cái 2 trục làm việc như thế nào?

cần điều khiển trên nền trắng

các cơ quan toàn cầu

đồng hồ đo điện năng

mô phỏng cần điều khiển và giao diện arduino

thiết bị cần thiết

Đèn LED-5

bộ kháng điện: 100 ohm-3

mô-đun cần điều khiển

Arduino Uno

bảng thử nghiệm

dây kết nối

kết nối các mô-đun cần điều khiển với arduino

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_1

kết nối với Arduino UNO

Mã Arduino

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_2

giải thích mật mã

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_3

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_4

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_5

mô phỏng cần thay thế

bước thứ nhất: bộ điều khiển

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_6

cần điều khiển

bước 2: mở điều khiển

bước 3: mở nút

các bảng điều khiển và điều khiển trò chơi

bước 4: tháo pin ra

bước 5: tháo dỡ

Các Linh Kiện Bo Mạch

bước 6: hoàn thành việc tháo rời

bước 7: mô phỏng thanh điều khiển bên trái

mô phỏng cần điều khiển: mô phỏng mô-đun cần điều khiển_7

Bộ điều khiển trò chơi điện tử

bước 8: thay thế

mô phỏng các vấn đề cần điều khiển

tóm tắt