mạch điều khiển điều khiển máy chạy: hướng dẫn kết thúc

Photo of author

By Lisa chen

nội dung

một mạch điều khiển tốc độ điều khiển dựa trên pwm

đơn giản hóa thiết kế mạch điều khiển máy chạy bộ

điều khiển điện tử bên ngoài

sử dụng các mạch điện từ các bộ điểm sáng

kết luận

một mạch điều khiển tốc độ điều khiển dựa trên pwm

mạch điều khiển điều khiển máy chạy: hướng dẫn kết thúc_1

bộ điều khiển điện tử của máy chạy bộ

đơn giản hóa thiết kế mạch điều khiển máy chạy bộ

mạch điều khiển điều khiển máy chạy: hướng dẫn kết thúc_2

một mạch điều khiển đơn giản cho các điều khiển điện

 

điều khiển điện tử bên ngoài

mạch điều khiển điều khiển máy chạy: hướng dẫn kết thúc_3

hiển thị cách sử dụng nguồn điện bên ngoài như một mạch điều khiển

mạch điều khiển điều khiển máy chạy: hướng dẫn kết thúc_4

sử dụng các mạch điện từ các bộ điểm sáng

mạch điều khiển điều khiển máy chạy: hướng dẫn kết thúc_5

điều khiển tốc độ điện tử của máy chạy bộ

kết luận