mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc

Photo of author

By Lisa chen

nội dung

mạch đệm là gì?

phân loại chung của bộ đệm

bộ đệm thường dùng trong các ứng dụng thực tế

thiết kế mạch bộ đệm

phương pháp phân tích mạch bộ đệm

tóm tắt

mạch đệm là gì?

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_1

thử nghiệm mạch đệm

giảm đi điện áp điện từ

tối thiểu tổng mất công tắc

Giới hạn DV/ DT hoặc DL/ DT

giảm thiểu hoặc loại bỏ dòng điện hoặc các đỉnh điện, hoặc cả hai

điều chỉnh dây chuyển tải để duy trì nó trong vùng hoạt động an toàn

chuyển điện từ công tắc sang áp suất hữu ích hoặc điện trở

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_2

bộ ngắt điện áp tạm thời

phân loại chung của bộ đệm

Mất hay phân tán

Không mất mát hay phân tán

so sánh các bộ đệm bị mất điện và không mất điện

bộ đệm thường dùng trong các ứng dụng thực tế

bộ đệm rc

một số mạch bộ đệm rc

bộ chuyển đổi giảm áp

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_3

bảng mạch chuyển đổi điện áp

bộ điều chỉnh đồng bộ dcdc

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_4

các bản vẽ mạch điều khiển đồng bộ hóa dcdc, chú ý đến hai mạch đầu bộ.

cấu trúc chuyển đổi áp lực

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_5

một bản vẽ điều khiển đổi điện tử, lưu ý hai mạch đầu bộ.

bộ đệm rcd

một số mạch bộ đệm rcd

bộ chuyển đổi điện áp quét ngược

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_6

bản đồ mạch chuyển đổi

bộ chuyển đổi hướng

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_7

bản đồ mạch chuyển đổi. Coi chừng mạch đệm.

Đèn điện đệm

thiết kế mạch bộ đệm

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_8

thiết kế mạch bộ đệm

năng lượng lưu trữ trong bộ đệm phải cao hơn năng lượng cảm biến trong mạch điện

một hằng số thời gian của mạch đầu bộ nên là 10% của thời gian cần thiết

phương pháp phân tích mạch bộ đệm

để định lượng các chuyển động

Đáp ứng tần số phát

mạch bộ đệm: các mạch bảo vệ chống sốc_9

mô hình bộ đệm rc

các tham số mạch đệm

tóm tắt