dịch vụ sản xuất pcb

Photo of author

By Lisa chen

Là nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong hơn 10 năm, Weir PCB là một trong những nhà sản xuất PCB và lắp ráp PCB có kinh nghiệm nhất ở Trung Quốc.

Chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm chuẩn nhanh để đáp ứng 24 giờ cho các bảng mạch in hai mặt, 48 giờ cho các bảng mạch in từ 4 đến 8 và 120 giờ cho các bảng mạch in 10 lớp hoặc cao hơn.