7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh

Photo of author

By Lisa chen

bạn có muốn kiểm tra các đường dây tùy chỉnh trước khi chúng được đưa vào quy trình sản xuất hàng loạt?

Hãy tưởng tượng bạn cóđược chọn ramột nhà sản xuất dây chuyền tùy chỉnh ở trung quốc. Khi gần 80% quy trình sản xuất đã sẵn sàng, bạn biết rằng kích cỡ lắp ráp không giống như bạn viết. tình huống này gây thất vọng cho cả nhà sản xuất và khách hàng.

Đối với việc sản xuất kĩ thuật dây chuyển sắp, hãy vàoCloom Techchúng tôi cung cấp kiểm tra chuyên nghiệp đầu tiên. để tránh những cuộc khủng hoảng sau khi sản xuất này, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn đầu tiên của sản phẩm.

7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh_1

sản phẩm đầu tiên của các bộ phận cáp tùy chỉnh là gì?

Sản phẩm đầu tiên giống như các mẫu sản xuất trước để đảm bảo mọi thứ phù hợp với yêu cầu của công ty. cung cấp chất lượng và sự hài lòng cao nhất, các thợ lắp ráp tiên tiến của chúng tôi chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm đầu tiên. Khách hàng và quản lý sản xuất của CLOOM Tech đã hợp tác chặt chẽ ngay từ đầu.

7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh_2

bài viết đầu tiên đảm bảo rằng cả hai khối đặc liên quan đều ở cùng một trang của việc sản xuất hàng loạt các bộ phận cáp tùy chỉnh. Các kỹ sư đảm bảo chất lượng của chúng tôi tuân thủ các thỏa thuận đảm bảo chất lượng tương tự khi sản xuất sản phẩm đầu tiên với quy mô lớn.

Sau khi các bộ phận cáp được kiểm tra trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu khách hàng đánh giá tất cả các chi tiết sản phẩm. chúng tôi luôn cởi mở với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào mà khách hàng yêu cầu. một sai lầm nhỏ có thể gây ra vấn đề ở giai đoạn cuối của quá trình sản xuất. Sau khi thay đổi và đánh giá của khách hàng, chúng tôi đã thay đổi các yêu cầu và sửa đổi mới. một khi khách hàng đã đồng ý sản phẩm đầu tiên, sản phẩm sẽ được sản xuất hàng loạt.

các thiết kế các bộ phận cáp được phê chuẩn cần được thiết kế đầu tiên?

trong nhiều trường hợp, người mua sẽ gửi các yêu cầu văn bản hoặc bản vẽ thiết kế. ngay cả khi thiết kế đã được nhà sản xuất hoặc nhà lắp ráp phê duyệt, bạn có cần thiết bị đầu tiên không?

Các đo lường hoặc chi tiết có thể khác biệt một chút trong quá trình sản xuất, có thể tạo ra các vấn đề cho nhóm dự án của khách hàng. Để đảm bảo độ chính xác và độ chính xác cao nhất, lần đầu tiên là một bước cần thiết, ngay cả khi thiết kế đã được phê duyệt.

7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh_3

Tại CLOOM Tech, các nhà quản lý sản xuất cao cấp và nhân viên đảm bảo chất lượng của chúng tôi đặc biệt chú ý đến các chi tiết đầu tiên. Điều đầu tiên quyết định chất lượng tổng thể của sản phẩm, chúng tôi đảm bảo:

các bộ phận và vật liệu của sản phẩm đầu tiên cũng giống như sản phẩm cuối cùng

các công cụ sản xuất sử dụng các công nghệ và công cụ tương tự mà chúng ta sử dụng trong sản xuất hàng loạt

Các nhân viên và kỹ sư tương tự xử lý các sản phẩm đầu tiên sẽ được sử dụng cho các đơn vị còn lại

kiểm tra lần đầu tiên hạn chế những lỗi trong lắp đặt dây

Bài viết đầu tiên không chỉ đề xuất một nguyên mẫu điển hình, mà còn thúc đẩy quá trình sản xuất cuối cùng bằng cách giảm thiểu các thay đổi trong quá trình sản xuất. một số vấn đề và lỗi có thể thấy được trong quá trình công việc văn phòng, nhưng sẽ xuất hiện trong quá trình sản xuất.

7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh_4

Kiểm tra lần đầu tiên của việc tùy chỉnh một bộ phận kết nối có thể đảm bảo rằng công việc chất lượng sẽ được hoàn thành với tối thiểu thời gian. bỏ quaKiểm tra đầu tiêncó thể dẫn đến sự xung đột giữa người mua và nhà sản xuất được điều chỉnh.

kiểm tra bài viết đầu tiên có thể giúp bạn:

Kiểm tra xem có bất kỳ vật liệu chất lượng thấp hoặc các thành phần không phù hợp được sử dụng trong thiết bị

thiết bị sản xuất không phù hợp với yêu cầu của khách hàng

bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sản xuất hoặc phương pháp sản xuất

sau khi hoàn thành sản phẩm, tìm hiểu về sản phẩm một cách tốt hơn

nếu cả khách hàng và khách hàngsợi dâyNhóm sản xuất bỏ qua các điểm quan trọng trong bài viết đầu tiên, có thể ảnh hưởng tới một phần lớn các đơn hàng. Các kỹ sư CLOOM Tech đã cố gắng xem xét những vấn đề này trong giai đoạn đầu tiên của sản xuất và thay đổi thiết bị theo yêu cầu của người mua.

tùy chỉnh các nội dung để phân tích trong bài viết đầu tiên

Nếu bạn là một công ty đang tìm kiếm các bộ phận dây cáp tùy chỉnh, CLOOM Tech có thể cung cấp dịch vụ từ vẽ bản đồ thiết kế lý tưởng cho đến sản phẩm cuối cùng. hầu hết các khách hàng không biết phải phân tích và kiểm tra những gì trong bài viết đầu tiên về việc lắp ráp các đường dây tùy chỉnh. đây là một số điều bạn nên xem trong bài viết đầu tiêncác bộ phận cáp tùy chỉnh:

so sánh các chiều

việc tùy chỉnh thiết kế của bộ phận dây chuyển là rất quan trọng vì các kích thước cần phải chính xác. nguyên mẫu hay sản phẩm đầu tiên phải phù hợp chính xác với kích thước và kích thước trên bản vẽ. Nếu sản phẩm đầu tiên có tất cả các biện pháp mong đợi và yêu cầu, sản xuất hàng loạt sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

công cụ phân tích

sử dụng các thiết bị điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu. bài báo đầu tiên đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. sử dụng bất kỳ công cụ sai hoặc không phù hợp nào có thể dẫn đến việc thực hiện các khuyết tập cáp trong dự án. Tại CLOOM Tech, các kỹ sư của chúng tôi sẽ thay đổi các công cụ phù hợp nếu khách hàng đề xuất bất kỳ thay đổi nào. Mục tiêu cuối cùng của bài viết đầu tiên là đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng trơn tru của sản phẩm cuối cùng.

kiểm tra đầu tiên và kiểm tra khác nhau như thế nào?

Nếu nhà sản xuất dây cáp của bạn không hứng thú cung cấp sản phẩm đầu tiên, bạn phải xem xét lại lựa chọn của mình. Tại CLOOM Tech, chúng tôi đã làm việc với hàng trăm sản phẩm tùy chỉnh của khách hàng và chúng tôi luôn có thể kiểm tra lần đầu tiên.

7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh_5

Nếu nhà sản xuất đang cố gắng cung cấp việc kiểm tra cuối cùng thay vì kiểm tra lần đầu, bạn phải biết rằng hai điều này là khác nhau. Trong một số ngành, đánh giá trước khi chuyển hàng là đủ để kiểm tra tất cả các sản phẩm theo danh sách yêu cầu. nhưng đối với các ngành công nghiệp như ô tô và công nghiệp nặng, hầu hết các bộ phận đều phải được kiểm tra lần đầu.

Cũng như trong trường hợp lắp ráp dây cáp tùy chỉnh, bài viết đầu tiên sẽ đảm bảo rằng các đơn vị sản xuất phù hợp với dự án của bạn. đo lường và kích thước phù hợp với các chi tiết của dự án và thiết bị. Không cần phải thực hiện kiểm tra lần đầu tiên trên quy mô lớn, vì một đơn vị đơn lẻ cho phép bạn thấy khái niệm về việc sản xuất hàng loạt.

bạn có cần nhà thầu để phân tích bài viết đầu tiên không?

một số công ty và phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm tra đầu tiên. bạn có cần thuê bên thứ ba để kiểm tra lần đầu tiên không? Chúng tôi không khuyên bạn nên chi tiền cho nhà thầu, bởi vì các nhà quản lý sản xuất cao cấp của chúng tôi hỗ trợ người mua trong từng bước sản xuất.

thuê một nhà thầu ba bên sẽ tốn rất nhiều tiền. nếu bạn tin tưởng khách hàng của mìnhsợi dâynhà sản xuất, chúng tôi không đề nghị thuê nhà thầu. nếu các công ty sản xuất có người kiểm tra, bạn có thể thuê họ.

các chi tiết trong bài viết đầu tiên của việc lắp đặt dây là gì?

khái niệm về kiểm tra đầu tiên là không phổ biến trong nhiều ngành. ngay cả khi sản xuất các dây chuyền tùy chỉnh, nhiều công ty sẽ không tiến hành kiểm tra lần đầu tiên. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để thực hiện kiểm tra đầu tiên, ít nhất hãy thử phân tích thiết kế mẫu theo yêu cầu của bạn.

7 điều quan trọng cần biết về việc sản xuất dây chuyền tùy chỉnh_6

Cloom Tech có một đội ngũ phân tích chất lượng nội bộ. nó không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của các dự án của khách hàng, mà còn cung cấp tính minh bạch của quá trình. vì không có truyền tải thông tin, toàn bộ quá trình sản xuất được tiến hành với tốc độ nhanh nhất.

nếu bạn có các kết hợp được điều chỉnh theo ý muốn, bạn cũng cần phải xem xét việc kiểm tra lần đầu tiên ngay cả nếu nhà nhập khẩu không cung cấp việc kiểm tra. nếu bạn chọn nhà thầu hàng bên thứ ba, hãy chắc chắn rằng bạn đã ghi rõ điều này trong hợp đồng.

kết luận

Chúng tôi luôn cung cấpTùy chỉnh khe cắmcung cấp các dịch vụ sản xuất và tùy chỉnh khác cho thị trường trung quốc và toàn cầu. chúng tôi có các thỏa thuận đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và phòng thí nghiệm thử nghiệm mới nhất. mỗi thành viên trong nhómCloomcông nghệ có đủ kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu của người dùng. mỗi chuyến hàng chúng tôi giao cho khách hàng đều được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng.

chúng tôi luôn chào đón những lời khuyên và thay đổi của người dùng. Chúng tôi cho phép khách hàng cập nhật các tiến trình làm việc để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và việc giao hàng ổn định của sản phẩm cuối cùng.